zahlavi
Česky
logo2
společenství INELSEV

Certifikáty


Dnes INELSEV ZPA a.s., dříve jako ZPA DZ a.s. byl 4.2.2003 na základě rozhodnutí vedení akciové společnosti o certifikaci systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, byl jmenován představitel managementu pro jakost,kterému bylo zároveň uloženo, připravit systém jakosti k certifikaci podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 v červenci 2003 a dále rozvíjet a udržovat systém jakosti v naší společnosti. K provedení certifikace byla společností vybrána certifikační společnost SGS,která audit v průběhu července provedla a na základě úspěšného auditu obdržela naše akciová společnost certifikaci pro systém řízení jakosti.

Při získávání zakázek jsme byly stále častěji zákazníky dotazováni, zda jsme držiteli certifikace bezpečnosti práce dle normy ČSN OHSAS 18001 a životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001. Rozhodnutím vedení společnosti byla zahájena příprava na vytvoření potřebné dokumentace a za konzultace a předkládání zpracovaných směrnic ke kontrole certifikační společnosti TRITON Cert byla mezi ZPA DP a.s. a Triton Cert uzavřena 12.6.2006 smlouva o provedení certifikace Integrovaného Systému Řízení dle norem : ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999 20. až 21.6.2013 byl proveden úspěšný audit a naší akciové společnosti byly předány příslušné certifikáty.

Pro udržování systému jakosti a pro zjišťování,jak je systém využíván a dodržován v praxi,jsou prováděny čtyři interní audity během jednoho kalendářního roku a výsledky jsou předkládány vedení akciové společnosti k vyhodnocení, případně provedení nápravných opatření.Jedenkrát v roce je prováděn dozorový audit společností T Cert a každé tři roky je prováděn audit recertifikační.

Poslední dozorový audit byl proveden 26.6.2015 a ve zprávě je uvedeno, že při hodnocení auditu na závěrečném jednání s vedením společnosti bylo konstatováno:
  - Vysoká odborná způsobilost všech pracovníků společnosti

  - Velmi dobře vedený integrovaný systém řízení po praktické stránce

  - Systém je kvalitně veden již od roku 2003

  - Výstižná a přehledná dokumentace i záznamy

  - Použití elektronického řízení dokumentace

  - Přehledné grafické zpracování analýz a vyhodnocení

Obor platnosti certifikace
  - Dodávky - Montáž

  - Opravy - Revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

  - Systémů měření a regulace - Projektování

  - Aplikované standardy

   

 • EN ISO 9001:2008 ( ČSN EN ISO 9001:2009 )
 • EN ISO 14001:2004 ( ČSN EN ISO 14001:2005 )
 • BS OHSAS 1800:2007 ( ČSN OHSAS 18001:2008 )

 

 

 

V roce 2013, se změnou společnosti na
INELSEV ZPA a.s.
 je Certifikace ISO, prováděna společností TAYLOOR & COX s.r.o.

 

© 2018 INELSEV | Kontaktujte nás |

| Nahoru | Zpět | Tisk