zahlavi
Česky
logo2
společenství INELSEV

Historie společnosti


Dříve, koncernový podnik ZPA, vznikl roku 1952 jako následovník firmy Křižík a začal poskytovat služby a produkty průmyslové automatizace pro všechna odvětví průmyslu v tehdejším Československu. Podnik měl několik desítek tisíc zaměstnanců,kteří pracovali ve výrobních závodech umístěných v různých lokalitách po celé republice. Nosným výrobním programem těchto závodů byl vývoj a výroba měřící a regulační techniky, výroba rozvaděčů, snímačů teploty, tlaků, průtoků a všech ostatních komponentů pro řízení technologických celků v oblasti energetiky, chemie, potravinářského, sklářského, textilního průmyslu a metalurgie.
Jedním z koncernových podniků byla firma ZPA-DP a.s. se sídlem v Praze, která zajišťovala projektování, basic engineering, provedení montáže, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a mnoho dalších činností v průmyslové automatizaci jak v České republice tak i v zahraničí.
Firma vždy sledovala trendy automatizace a počátkem sedmdesátých let se zabývala vývojem vlastního digitálního systému.

Pro minimalizaci problémů s návaznostmi mezi elektro a SKŘ bylo v roce 1984, v průběhu výstavby jaderné elektrárny Dukovany, vedením ZPA a EZ (který zajišťoval dodávky na klíč pro všechny systémy elektro – od NN po VN a rozvodných sítí ) rozhodnuto o sloučení těchto dvou podniků do koncernu Elektromont.

 

V roce 1990 byla skupinou bývalých zaměstnanců firmy Elektromont, založena jedna z prvních soukromých akciových společností, která pod názvem ZPA DP a.s. se sídlem v Nejdku, byla pokračovatelem tehdy již zaniklé firmy ZPA DP. Akciová společnost se tak stala jednou z prvních a.s., která se věnovala projektování, dodávkám, montážím a uváděním do provozu automatizační techniky, zaváděním nových technologií řízení a komplexní dodávkou zařízení dle požadavku zákazníka. Vzhledem k tomu, že do nové a.s. nastoupili i pracovníci – specialisté na silnoproudá zařízení – začala a.s. nabízet komplexních dodávky, tj.včetně silnoproudých zařízení.

 

V roce 2002 došlo k tomu,že ZPA DP a.s. transformovala na tři samostatné akciové společnosti a tak byla provedena registrace naší společnosti pod názvem ZPA DZ a.s. (Závody průmyslové automatizace – dodavatelský závod) se sídlem v Chomutově a od té doby je naším největším působištěm hlavně severočeský a středočeský kraj, kde provádíme dodávky a montáže jak měřící a automatizační techniky, tak také stavební a technologické elektro.

 

V roce 2013 došlo ke vstupu, do společenství

INELSEV GROUP a.s.

pod názvem společnosti INELSEV ZPA a.s.

© 2018 INELSEV | Kontaktujte nás |

| Nahoru | Zpět | Tisk